Přeskočit na hlavní obsah

Pěchotní srub Jordán

 

 Tlapkal jsem si po lesní cestě plné kamení. Do kroku mi zpívali ptáčci a já byl rád, že jdu ve stínu vysokých stromů. Co chvilku jsem odbočil. Už ani nevím, kde jsem odbočil vpravo a kde vlevo. Tolikrát jako za tenhle kousek cesty jsem se snad nenaodbočoval za žádný výlet. Jenže tlapkám se nedalo poručit. Nesly mne stále kupředu a já byl zvědav, kam mne zanesou.

 Sotva jsem vyšel z lesa, překvapila mne plocha pokrytá vřesem a borůvčím. Hustý les jsem nechal za chvostem a přede mnou se nacházelo obrovské vřesoviště. Tolik vřesu na jednom místě jsem nikdy neviděl.

 Rozeběhl bych se, co by mi tlapky dovolily, jenže člobrdice byla proti. Tlapky mne totiž zanesly na dopadovou plochu Jordán, kde mohu jít pouze po cestě. Plocha prý není ještě úplně pyrotechnicky asanována, a byl by nerozum ve vřesu pobíhat. Cesty jsou však již bezpečné.

 Vydal jsem se po cestě přímo za famfrňákem a nestačil valit očadla. Nejen vřes mne zaujal. Čím hlouběji na dopadové ploše jsem byl, tím jsem byl také výše. A čím výše jsem byl, to byl pohled. Nikdy bych nečekal, že z dopadové plochy bude tak nádherný výhled do okolí. Co do okolí, do dálky. Až do Prahy jsem prý koukal, jak mi řekl jeden člobrda.

 Jak jsem si tak mašíroval do kopečka a kochal se vyhlídkou, dorazil jsem k pěchotnímu srubu. Cesta přes vřesoviště utekla jak voda a já byl na místě, na které se člobrdice ták těšila. Sotva jsem se na srub dostal, lehl jsem si a kochal se vyhlídkou. V mžiku se však zvedl vítr a má ušadla se rozletěla do všech světových stran. To se mi ještě nikdy nestalo. Průvan v ušadlech byl má premiéra. A pobavil tolik člobrdů kolem, že jsem nestačil žasnout.

 Když mi člobrdice povídala, že se půjdeme podívat na pěchotní srub, netušil jsem, že o toto místo bude takový zájem. Byť jsem se na něj jel podívat v pracovní den, musel jsem si vystát frontu. To se mi v Brdech stalo poprvé. Obvykle nikoho na místě nepotkám, ale tady bylo tolik lidí, že mne očadla přecházela.

 Když se půjdete podívat v mých stopách, pamatujte, že pěchotní srub Jordán se nachází na dopadové ploše Jordán. Může se stát, že plocha bude veřejnosti nepřístupná. Stává se to ojediněle, ale stává. Je proto třeba podívat se na tabulku střeleb, kterou máme na zdi. Pokud by armáda plochu uzavřela, udělá to s nejvyšší pravděpodobností v době ohlášených střeleb. Jinak by měla být plocha přístupná.

 Na ploše stále platí zákaz vstupu mimo vyznačené turistické trasy. Pyrotechnickou asanací dle dostupných zdrojů prošly všechny cesty, ale i přesto při vstupu mimo označenou trasu hrozí pokuta.

 

Jaká zajímavá místa jsem navštívil než jsem se dostal k pěchotnímu srubu Jordán a kam jsem po jeho návštěvě šel, to vám štěknu v připravované knize, jejíž vznik můžete podpořit nejen jejím zakoupením zde: https://www.hithit.com/cs/project/8369/kniha-s-tulacky-po-brdech Za vaši podporu předem moc děkuji.