Přeskočit na hlavní obsah

Studánka U Prokopa

 

 Dnes vám štěknu o studánce U Prokopa, kterou jsem objevil u hájenky v hlubokých lesích chráněné krajinné oblasti Brdy.

 Tlapkal jsem hlubokým lesem měkoučkou lesní cestou z mírného kopečka. Všude, kam očadlo dohlédlo, rostly vysoké jehličnany. Pod jehličnany nebylo místečka, kde bych neviděl keřík borůvčí. Jen občas jsem zmerčil pařez či kámen. Ale opravdu jen občas.

 Tlapkal jsem stále kupředu a do kroku si spokojeně vrtěl chvostem. Jakpak by také ne, když jsem byl na tak krásném místě. Očadla nevěděla, které místečko si prohlížet dříve. Famfrňák si užíval vůni lesa a ušadla poslouchala šustot větříku ve větvích a občas zaslechla i zapět ptáčka.

 Procházka byla přesně taková, jaká má být. Mlha byla všude, kam očadlo dohlédlo. Dodávala nádherné přírodě nádech tajemna. Tajemna tak tajemného, že jsem musel každou pěšinku, kterou jsem cestou potkal, důkladně prozkoumat. Nejednou se mi stalo, že mne pěšinka zavedla k houští, které poskytuje domov místním kámošům. Několikrát mne zavedla na skálu či vrcholek, ze kterého bylo vidět do hlubokého lesa. Někdy mne však pěšinka vedla do hlubokého lesa a ne a ne mne zavést na svůj konec. To jsem se pak musel otočit a vrátit se zpět k člobrdici.

 Už ani nevím, kolik zatáček a rozcestí jsem protlapkal. Měkoučká cesta, po které jsem až do této chvíle tlapkal, se změnila na asfaltovou. Podél cesty chvilku tekl potůček, ale i ten se od ní nakonec oddělil. I les přede mnou se začal pomalu rozevírat. Byl jsem v místech, kde jsem tušil, že je něco ukrytého. Co, to jsem netušil. Ale v kostech jsem cítil, že když půjdu po silnici, minu místečko, které si zaslouží mou pozornost.

 Sotva jsem po levé tlapce zmerčil pěšinku, hupsnul jsem na ní a vydal se do hlubokého lesa, přímo za famfrňákem. Nevím, jak dlouho jsem po pěšince tlapkal. Asfaltovou cestu, po které jsem k pěšince dotlapkal, jsem dávno ztratil z dohledu. Čím hlouběji v lese jsem byl, tím více jsem tušil, že jdu správným směrem. Ušadla slyšela příjemný zvuk tekoucí vodičky a famfrňák větřil úžasnou vůni lesa. Tlapky mne nesly měkoučkou pěšinkou mezi vysokými stromy, když najednou, zničehonic, očadla zmerčila kousek přede mnou potůček a malé dřevěné stavení.

 Sotva očadla stavení zmerčila, tlapky se daly do pohybu. Doteď mne nesly pomalu a rozvážně, ale sotva očadla stavení zmerčila, daly se do pohybu a já letěl s větrem o závod. Jehličí a mech, které pokrývaly pěšinku, mi odlétávaly od tlapek. Oběhl jsem několik stromů a v mžiku jsem byl u cíle.

 Stál jsem před malou dřevěnou chatkou schovanou pod vysokými stromy. Za chatkou tekl potůček a příjemně šuměl do dálky. Za potůčkem rostly malé stromky a zem pokrýval koberec z měkoučkého mechu. To se ví, neodolal jsem a musel jsem se jít na druhý břeh potůčku podívat.

 Oběhl jsem chaloupku a opatrně přetlapkal potůček po kamenech, které tu tvoří malou hráz. Sotva jsem se otočil, uviděl sem něco, co mi vyrazilo dech.

 Dřevěné stavení, které jsem objevil a bez důkladnějšího prozkoumání obešel, se mi ukázalo v celé své kráse. Odhalilo něco, co jsem netušil, že ukrývá. Že jsem objevil malé dřevěné stavení, to jsem věděl. Z okolí jsem soudil, že se nejedná o ledajaké stavení. Ale krásná příroda mne od stavení odlákala a já až nyní zjistil, že jsem objevil krásnou studánku. Studánku, kterou když objevíte, musíte prozkoumat ze všech stran, abyste se dostaly k chutné a svěží vodičce, jež pod svou stavbou ukrývá.

 To se ví, svou nerozvážnost jsem napravil a dodatečně studánku důkladně prozkoumal. Bylo však velké štěstí, že jsem měl člobrdici v patách a otočil se jejím směrem. Kdybych se byl býval neotočil, objevil bych jen malé dřevěné stavení bez oken a dveří. A to by byla škoda. Velká škoda, to mi věřte.